Skip to main content

Mesleki Alan Stajı 2

Mesleki Alan 2 Stajı için başvuru ve teslim sürecinde yapılması gerekenler aşağıdaki akış şemasında verilmiştir. 

 MAS-2 Başvuru ve Teslim Süreci Akış Şeması

 Staj yapılacak işletmenin “Mesleki Alan 2 Stajı için Tanımlı İşletme Listesi”nde bulunan işletmelerde yapılacak staj çalışması için Staj Yeri Tanıtım Formu doldurulmasına gerek yoktur. Listede yer almayan işletmelerde stajlarını yapacak öğrenciler, şirket tarafından doldurulan onaylanmış (imzalı+kaşeli) Staj Yeri Tanıtım Formunu endstajma2@gmail.com adresine ileterek Mesleki Alan 2 Stajı Değerlendirme Komisyonu’nun onayına sunmalıdır. Öğrenci onay aldıktan sonra, staj işlemlerine başlamalıdır.

Staj çalışması, YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Mesleki Alan 2 Stajı Uygulama İlkeleri’ne uygun olarak yapılmalı ve staj defteri bu ilkelere uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

Mesleki Alan 2 Stajı için gerekli olan formlar aşağıdaki gibidir:

  • FR-1816          Endüstri Mühendisliği Staj Defteri
  • FR-1813          Endüstri Mühendisliği Defter Onay Formu
  • FR-1861          Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Sicil Formu
  • FR-0952          Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği İşveren Anketi
  • FR-1814          Endüstri Mühendisliği Staj Defteri Teslim Formu

İlgili formlar  Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Formlar sayfasından formun kodu veya ismi aratılarak indirilebilir.

 

Mesleki Alan 2 Stajı Değerlendirme Komisyonu:

Başkan: Doç. Dr. Şükran ŞEKER

Üye: Arş. Gör. Aslıhan YILDIZ

Üye: Arş. Gör. Ezgi Zehra ŞEKER 

Üye: Arş. Gör. Ali DEĞİRMENCİ

 

Önemli Bağlantılar