Skip to main content

Mesleki Alan Stajı 1

Mesleki Alan 1 Stajı için başvuru ve teslim sürecinde yapılması gerekenler ve süreçte lazım olacak belgeler aşağıdaki akış şemasında verilmiştir. 

 

MAS-1 Başvuru ve Teslim Süreci Akış Şeması

 

Mesleki Alan 1 (Bilgi Teknolojileri) Stajı hakkında genel bilgileri ve sıkça sorulan soruları içeren Staj Uygulama İlkeleri için aşağıdaki bağlantıları inceleyiniz. Mesleki Alan 1 Stajı için tanımlı işletme listesi bulunmamaktadır. İşletme tanıtımı için, Mesleki Alan 1 stajı için Tanıtım Formu doldurunuz. Formu gönderdikten sonra e-posta adresinize, adınıza düzenlenmiş Mesleki Alan 1 Staj Yeri Tanıtım Formu gönderilir. Bu formun çıktısı alınarak şirket tarafından onaylanması (imzalı+kaşeli) gerekmektedir. Onaylanan Staj Yeri Tanıtım Formu’nu Mesleki Alan 1 Stajı Değerlendirme Komisyonu’nun (endstajma1@gmail.com) onayına sunmalıdır. Öğrenci onay aldıktan sonra, staj işlemlerine başlamalıdır. Onaylanmış form, staj defterinin kapak sayfasının ardından Staj Defteri içerisine eklenerek teslim edilmelidir.

 

Mesleki Alan 1 Stajı için gerekli olan formlar aşağıdaki gibidir:

 

  • FR-1861          Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Sicil Formu
  • FR-1813          Endüstri Mühendisliği Defter Onay Formu
  • FR-1814          Endüstri Mühendisliği Staj Defteri Teslim Formu
  • FR-1815          Endüstri Mühendisli Staj Defteri Kontrol Listesi
  • FR-1816          Endüstri Mühendisli Staj Defteri
  • FR-0952          Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği İşveren Anketi

 

İlgili formlar  Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Formlar sayfasından formun kodu veya ismi aratılarak indirilebilir.

 

Staj çalışması, YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Mesleki Alan 1 Stajı Uygulama İlkeleri’ne uygun olarak yapılmalı ve Staj Defteri bu ilkelere uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Teslim edilen staj defterleri İntihal Tespit Programı ile kontrol edilecektir. İntihal Tespit Programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen benzerlik oranı öğrenci tarafından görülemeyecek olup %25’i geçtiği takdirde öğrenciye bilgi verilecek ve defterini yeniden düzenlemesi için maksimum 1 ay süre verilecektir.  Yeniden yapılan düzenleme sonrasında hala benzerlik durumunu sağlayamayan staj defterlerinin kabul edilmeyecektir.

Mesleki Alan Stajı 1 için İntihal Tespit Programı olarak Turnitin kullanılacaktır. Öğrencilerin staj defterlerini PDF belgesi olarak Turnitin'e de yüklemesi gerekmektedir. Turnitin hesabını nasıl oluşturabileceği ve staj defterlerinin nasıl yüklenebileceği ile ilgili bilgiler için tıklayınız

Staj defterlerinin yüklerken gerekli olan sınıf ve şifre bilgisi ise staj defterinizi gönderdiğiniz e-postanıza yanıt olarak gönderilecektir.

 

Önemli Bağlantılar:

Not: Yönerge ve SSS' de bulunmayan bir durumunuz varsa endstajma1@gmail.com adresine e-posta gönderiniz.

 

 

 

Mesleki Alan 1 Stajı Değerlendirme Komisyonu:

 

Başkan: Arş. Gör. Dr. Betül ÖZKAN

 

Üye: Arş. Gör. Eyüp Ensar IŞIK

Üye: Arş. Gör. Mehmet SOYDAN

Üye: Arş. Gör. Mısra ŞİMŞİR

Üye: Arş. Gör. Elifnaz OLGAÇ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The requirements for the application and submission process for the Technical Internship 1 Stage and the documents that should be in the process are given in the following process.

Technical Internship 1 Application and Delivery Process Flow Chart

Review the links below for the Internship Practice Principles, which include general information and frequently asked questions about the Technical Internship 1 (Information Technologies). There is no defined business list for Technical Internship 1 Internship. For business promotion, fill in the Introduction Form for the Technical Internship 1. After submitting the form, the Technical Internship 1 Place Promotion Form will be sent to your e-mail address. This form must be printed out and approved by the company (signed + stamped). The Approved Internship Place Promotion Form must be submitted to the Technical Internship 1 Evaluation Commission (endstajma1@gmail.com) in order to be approved. After the student is approved, he/she should start the internship process. The approved form must be submitted after the cover page of the internship report book, and added to the Internship Report Book.

The forms required for the Technical Internship 1 are as follows:
 
FR-1861 Department of Industrial Engineering Internship Registration Form
FR-1813 Department of Industrial Engineering Approval Form of the Report Book
FR-1814 Department of Industrial Engineering Internship Submission Form
FR-1815 Department of Industrial Engineering Internship Report Book Control Chart
FR-1816 Department of Industrial Engineering Internship Report Book

FR-0952 Faculty of Mechanic Department of Industrial Engineering Employer Survey

Relevant forms can be downloaded from  Yıldız Technical University Quality Coordinatorship Forms page by searching for the code or name of the form.

Internship activity should be done in accordance with the Technical Internship 1 Internship Practice Principles of YTU Department of Industrial Engineering and the Internship Report Book should be prepared in accordance with these principles. The submitted internship report book is checked by the Plagiarism Detection Program. If the similarity rate which can not be seen by the student specified in the report received after the reporting process by the Plagiarism Detection Program exceeds 25%, a duration of one month is given for the students to revise their report books. After the revision, the internship report books that still don’t meet the similarity requirement are rejected.

 

Turnitin is used for the Plagiarism Detection of the Technical Internship 1 notebooks. Students must also upload their internship notebooks to Turnitin while sending their documents via mail. Information on creating a Turnitin account and uploading internship report books can be found at the link.

The class and password information required to upload the internship report books to Turnitin will be sent to your e-mail adress. 

 

 

Important Links:

Note: If there is a situation that is not included in the Principles or Frequently Asked Questions, send e-mail to endstajma1@gmail.com.

 

Technical Internship 1 Committee:

Head: Res. Assis. PhD. Betül ÖZKAN

 

Member: Res. Assis. Eyüp Ensar IŞIK

Member: Res. Assis. Mehmet SOYDAN

Member: Res. Assis. Mısra ŞİMŞİR

Member: Res. Assis. Elifnaz OLGAÇ