Skip to main content

Atölye Stajı

Atölye Staj Yeri Tanıtım Formu Hakkında 

Fakülte yönetim kurulu tarafından alınan "Staj çalışması yapılacak olan işletmenin yapılacak olan stajın türüne göre ilgili staj komisyonuna, işyeri yetkilisi tarafından doldurulmuş “Atölye Staj Yeri Tanıtımı Formu” teslim edilerek staj başlangıcından önce tanımlatılması gerekmekte olup tanımlatma işlemi öğrencilerin sorumluluğundadır" kararı gereği staj tanıtım formunun doldurulup ilgili yetkiliye imzalatılarak atölye stajı komisyonuna aşağıdaki bağlantı vasıtası ile iletilmesi gerekmektedir. İşletmenin atölye staj defteri yazım kılavuzunda belirtilen koşulları sağladığı ve gerekli belgelerin paylaşılacağı staj başlamadan önce öğrenci tarafından işletmeye teyit ettirilmelidir. Koşulları sağlamayan işletmelerde yapılan stajlar reddedilecektir.

       Endüstri Mühendisliği Bölümü atölye stajında tanımlı firmalar listesi bulunmamaktadır. Bu nedenle her öğrenci staj başlamadan staj yapmak istediği firma için komisyondan onay almalıdır.

    Defterin yazımında gerekli olan teknik resim, kroki vb belgelerin temin edilip edilemeyeceği staj başlamadan önce öğrenci tarafından firmaya teyit ettirilmelidir. Firmanın gerekli belgeleri paylaşmamasından kaynaklanabilecek sorunlardan öğrenci sorumludur. Teknik resim uygulaması yapılmadan stajın kabulü mümkün değildir.

 

FR-1186 Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Yeri Tanıtım Formu

Atölye Stajı Yeri Tanıtım Formu Yükleme Linki

 

Atölye Stajı ile ilgili Evraklar

  • FR-1861          Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Sicil Formu

  • FR-1813          Endüstri Mühendisliği Defter Onay Formu

  • FR-1814          Endüstri Mühendisliği Staj Defteri Teslim Formu

  • FR-1816          Endüstri Mühendisli Staj Defteri

  • FR-0952          Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği İşveren Anketi

  • Atölye Stajı için Kontrol Listesi (Word formatında iletilecektir.)

 

Atölye Stajı Hakkında 

Atölye stajı hakkında bilgileri içeren 'Staj Uygulama İlkeleri' aşağıdaki bağlantılarda verilmektedir.

Staj çalışması, YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Atölye Stajı Uygulama İlkeleri’ne uygun olarak yapılmalı ve Staj Defteri bu ilkelere uygun, sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır.

 

   Firmada endüstri, makine, malzeme ve metalurji, mekatronik veya gemi inşaa mühendislerinden en az biri bulunması zorunludur.

   Staj Sicil Formu’ndaki ilgili yerlerin tümü, o işyerinde çalışan Endüstri, Makine, Metalurji, Mekatronik veya Gemi İnşa Mühendisleri tarafından; mühendisin adı-soyadı, mesleki unvanı, ilgili Meslek Odası’ndaki sicil numarası veya diploma numarası (mezun olduğu üniversite ile birlikte) belirtilip imzalanarak onaylanmalıdır.

   İşletmede en az bir tanesi YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Atölye Staj Uygulama İlkeleri’nde belirtilen talaşlı üretim yöntemlerinden olmak üzere minimum üç farklı üretim yöntemi uygulanmalıdır.

   Endüstri mühendisliği mesleği ile ilgisi bulunmayan, fiili çalışma içermeyen (kurs, seminer vb.) çalışmalar kabul edilemez.

   Staj, üretim (imalat sektörü) gerçekleşen bir işletmede yapılmalıdır. Yalnızca tamir, bakım ve montaj faaliyetlerinin gerçekleştirildiği işletmeler kabul edilmez.


 

 

Önemli Bağlantılar:

YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Atölye Staj Uygulama İlkeleri (Türkçe)

YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Atölye Staj Uygulama İlkeleri (İngilizce)

Sıkça Sorulan Sorular Frequently Asked Questions

 

Atölye stajı yapılamayacak işletmeler:

-Yıldız Dövme Cıvata   -12.10.2020 tarihi itibari ile bu işletmede yapılan stajlar kabul edilmeyecektir.

-YTÜ Prototip Atölyesi  -03.04.2023 tarihi itibari ile bu işletmede yapılan stajlar kabul edilmeyecektir.

 

23.05.2023/05-05 gün ve sayılı Senato kararıyla kabul edilen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) STAJ YÖNERGESİ’nde bulunan “Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya bu yönergenin 8. maddesinin ilgili hükümlerini sağlaması koşuluyla çalışmakta olan öğrenciler, çalışma sürelerini, görev ve unvanlarını belgelendirerek ilgili bölüme başvuruda bulunarak, Bölüm Staj Komisyonunun uygun görüşü, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yönetim kurulu kararı ile öğretim planlarında yer alan zorunlu staj dersinden muaf tutulabilir.” maddesine istinaden gerekli bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:


https://enm.yildiz.edu.tr/lisans/staj-genel-bilgiler


Öğrencilerin Atölye Stajı muafiyetinden yararlanabilmesi için Atölye Staj Yönergesinde belirtilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İlgili süreç Atölye Staj Komisyonu tarafından yürütülecektir.

 

Atölye Stajı ile ilgili sorularınız için endstajatolye@gmail.com mail adresi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 

Atölye Stajı Değerlendirme Komisyonu:

Başkan: Doç. Dr. Bahadır GÜLSÜN 

Üye: Arş. Gör. Şeyma ÖZLEMİŞ 

Üye: Arş. Gör. Kübra YAZIR 

Üye: Arş. Gör. Gülşah ŞAHİN

Üye: Arş. Gör. Büşra TÜMAY

Üye: Arş. Gör. Hakan KAVAK