Skip to main content

Staj Genel Bilgiler

 

Stajyer Öğrenci SGK İşlemleri Bürosu  : ytustaj@gmail.com

 

 

STAJLAR

 

 1. STAJ YÖNETMELİKLERİ
 2. STAJ BAŞVURU İLKELERİ VE ALINAN KARARLAR
 3. STAJ TAKVİMİ
 4. STAJ BAŞVURUSU EVRAKLARININ TESLİMİ
 5. STAJ DEFTERİ TESLİMİ
 6. STAJ KOMİSYONLARI
 7. E-DEVLET İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ  GÖRÜNTÜLEME AKIŞI
 8. STAJ DEFTERİ RET LİSTESİ
 9. DAHA ÖNCE YAPILAN STAJIN ZORUNLU STAJA SAYDIRILMASI

 

 1. STAJ YÖNETMELİKLERİ

 

 

 • Staj yönetmeliklerine ulaşmak için Lisans sekmesi altında yer alan ilgili Staj Başlığı seçilmelidir.

 

        2.STAJ BAŞVURU İLKELERİ VE ALINAN KARARLAR

 

       

 

         3. STAJ TAKVİMİ

 

      2023-2024 Yaz Dönemi Staj Takvimi 

 

      4.STAJ BAŞVURU EVRAKLARININ TESLİMİ

 

 

a.TÜRK VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN STAJ BAŞVURU YÖNTEMİ 

 

 

1) Öğrenciler staj başvurularını staj başlangıcından 14 gün (10 iş günü) önce e-posta ile yapmaları gerekmektedir. Aşağıda yer alan linkte e-posta ile staj başvuru formatı ve başvuru için gerekli evraklar yer almaktadır.  İstenilen format ve sürelerde başvuru belgelerinin iletilmesi sorumluluğu öğrenciye aittir. Elden staj başvuruları kabul edilmeyecektir.

2) E-posta ile nasıl staj başvurusunun yapılması gerektiğini anlatan duyuruya aşağıda yer alan ‘’e-posta ile staj başvurusu nasıl yapılır’’ yazısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

 

b.YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN STAJ BAŞVURU YÖNTEMİ

 

1) Öğrenciler staj başvurularını staj başlangıcından 14 gün (10 iş günü) önce e-posta ile yapmaları gerekmektedir. Aşağıda yer alan linkte e-posta ile staj başvuru formatı ve başvuru için gerekli evraklar yer almaktadır.  İstenilen format ve sürelerde başvuru belgelerinin iletilmesi sorumluluğu öğrenciye aittir. Elden staj başvuruları kabul edilmeyecektir.

2) E-posta ile nasıl staj başvurusunun yapılması gerektiğini anlatan duyuruya aşağıda yer alan ‘’e-posta ile staj başvurusu nasıl yapılır’’ yazısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 5. STAJ DEFTERİ TESLİMİ

1)  Öğrenciler staj defterlerini, staj bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde teslimi içinde e-posta yolu teslim etmesi gerekmektedir. Aşağıda yer alan linkte e-posta ile staj defteri teslimi formatı, word formatında staj defteri, teslim için gerekli formlar ve yapılan stajın türüne göre defterin iletileceği staj komisyonlarına ait e-posta adresileri yer almaktadır.  İstenilen format ve sürelerde staj defterinin iletilmesi sorumluluğu öğrenciye aittir. Elden staj defteri teslimi kabul edilmeyecektir.

2)   E-posta ile staj defteri teslimi yapacak olan öğrenciler için hazırlanmış Word formatında staj defteri, teslim formları ve e-posta üzerinden nasıl staj defteri teslimi yapılması gerektiğini anlatan duyuru için aşağıda yer alan   ‘’E-posta ile staj defteri teslimi nasıl yapılır?’’ yazısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

 

         6. STAJ KOMİSYONLARI

 

        7. E-DEVLET İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ  GÖRÜNTÜLEME AKIŞI

Staj başvurusu uygun görülen öğrencinin SGK İşe Giriş Bildirgesi (SGK sigorta girişi) Fakülte tarafından 3 gün önce  hazırlanacaktır. Öğrenciler SGK işe Giriş Bildirgesi belgesini 3 gün önce      e-Devlet kapısından temin edebileceklerdir. Aşağıda yer alan linkte  e-Devlet kapısında SGK İşe Giriş Bildirgesi belgesinin görüntülenmesi hakkında görsel anlatımlı dosya yer almaktadır.Bu görüntüler cep telefonu uygulamasından alıntıdır.

 

 

         8. STAJ DEFTERİ RET LİSTESİ

 

Açıklama: Staj komisyonları tarafından reddedilen staj defterleri aşağıda yer almaktadır.

 

Staj defteri ret listesini görüntülemek için tıklayınız.

         9. DAHA ÖNCE YAPILAN STAJIN ZORUNLU STAJA SAYDIRILMASI

23.05.2023/05-05 gün ve sayılı Senato kararıyla kabul edilen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) STAJ YÖNERGESİ’nde bulunan “Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya bu yönergenin 8. maddesinin ilgili hükümlerini sağlaması koşuluyla çalışmakta olan öğrenciler, çalışma sürelerini, görev ve unvanlarını belgelendirerek ilgili bölüme başvuruda bulunarak, Bölüm Staj Komisyonunun uygun görüşü, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yönetim kurulu kararı ile öğretim planlarında yer alan zorunlu staj dersinden muaf tutulabilir.”

Bu muafiyetten aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler yararlanabilir; 

 • Öğrencinin çalıştığı yer, öğrenim gördüğü program ile ilgili olmalıdır.

 • Öğrenci halihazırda çalışmakta ise STAJ YÖNERGESİ'nin 8. maddesinin ilgili hükümlerinin sağlanması gerekmektedir.

 • Başvurulan çalışma tarihleri sürecinde öğrenci Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından sigortalı olmamalıdır.

 • Başvurulan tarihler için sadece bir (1) adet staj (Atölye veya Mesleki Alan 1 veya Mesleki Alan 2) saydırılabilir.

 • YTÜ Eşdeğerlik ve İntibak İşlemleri Yönergesi'nin Madde 7(11)'i kapsamında intibak süresi kısıtlaması 7 yıl göz önüne alınarak, başvuru dilekçe tarihinden azami 7 yıl öncesine kadarlık bir çalışma süresi değerlendirmeye alınabilir.

 • Çalışılmış olan iş yeri, Mesleki Alan Stajı 2 için tanımlı staj yerleri listesinde mevcut olmalı ve saydırılacak staja uygun olmalıdır. İş yeri tanımlı staj yerlerinde mevcut değilse ya da tanımlı staj yeri listesi bulunmayan stajlar (Atölye veya Mesleki Alan Stajı 1) için muafiyet başvurusu yapılacaksa ilgili Staj Komisyonuna Staj Yeri Tanıtım Formu doldurularak gönderilmeli, Staj Komisyonu tarafından bu iş yeri onaylanmalıdır. Bunun sonucunda, eğer iş yerinin staja uygun olmadığı görülürse, staj yeri onaylanmayacak, bu şekilde çalışılan yerdeki faaliyet, zorunlu staj yerine saydırılamayacaktır.

 

Bu şartları sağlayan öğrenciler aşağıdaki adımları izleyerek staj muafiyet başvurusunda bulunabilirler;

 • FR-1107-Ders Saydırma Dilekçesi öğrencinin muaf tutulmak istediği staj için doldurulmalıdır. 

 • Öğrencinin öğrenim gördüğü program ile ilgili çalıştığı işteki çalışma dönemini, görevini ve unvanını gösteren belgeler (E-devletten alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi dökümü) hazırlanmalıdır.

 • Firmadan alınacak onaylı yazı.

 • Yapılan staj çalışması için öğrenci tarafından “E-posta ile staj defteri teslimi nasıl yapılır?” başlığı altında belirtilen maddeleri izleyerek staj defteri ve belgeleri muaf tutulmak istenilen staj için hazırlanmalıdır.

 • Yukarıda belirtilen belgelerin tamamı ilgili staj komisyonunun mail adresine iletilerek başvuru yapılmalıdır.

 

Atölye Staj Komisyonu                      endstajatolye@gmail.com 

Mesleki Alan 1 Stajı Komisyonu       endstajma1@gmail.com

Mesleki Alan 2 Staj Komisyonu        endstajma2@gmail.com