Skip to main content

Aday Öğrenciler

Endüstri Mühendisliği,  insan, bilgi, malzeme, ekipman ve enerjiden oluşan sistemlerin tasarlanması, planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliği, iş gücü, zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımına, mühendislik hizmetlerinin ve sistemlerin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.

Endüstri Mühendisliği diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli fark endüstri mühendisliği parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. Sistem Analizi, Tesis Tasarımı, Yöneylem Araştırması, İhtimal Hesapları ve İstatistik, Üretim Planlama Ve Kontrol, Kalite Yönetimi, Simülasyon, Ergonomi, İş Etüdü ve İş Güvenliği dersleri bölümün  başlıca derslerindendir. 

YTU Endüstri Mühendisliği Bölümü 1983 yılında kurulmuştur. Kadrosundaki 9 Profesör, 9 Doçent, 3 Dr.Öğretim üyesi, 2 Araştırma Görevlisi Doktor, 14 Araştırma Görevlisi ve 1 Mühendis ile bilimsel ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.  Endüstri Mühendisliği Bölümü, "Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı" ve "Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı" olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. 

Endüstri Mühendisliği Bölümü, %30 İngilizce ve % 100 İngilizce olmak üzere iki lisans programıyla eğitim-öğretime devam  etmektedir. % 100 İngilizce programa öğrenci alımı 2013-2014 Güz yarıyılında gerçekleşmiştir. 

Lisans Eğitim-Öğretimin yanı sıra, Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi ve İş Güvenliği yüksek Lisans programlarında eğitim vermekte olup, Endüstri Mühendisliği Doktora ve İş Güvenliği Doktora programları ile aktif olarak eğitime devam etmektedir. 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 2012 yılından itibaren Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) (Bologna) akreditasyon süreçleri işletilmeye başlanmış olup, 2013-2014 Bahar yarıyılı itibarıyla Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeki tüm programlarda aktif geçiş gerçekleşmiştir.

Detaylı bilgi için, Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımı ve YTÜ Makine Fakültesi Tanıtımı bağlantılarını inceleyebilirsiniz.