Skip to main content

Misyon ve Vizyonumuz

Kendini sürekli yenileyen üniversitemizin, kalite dökümanları çerçevesinde ihtiyaç duyulan belgelerine ulaşmak için tıklayınız.
 

Misyonumuz:


Bölümümüz ilkelerini benimseyen, çevreye ve insanlığa duyarlı, kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında kendini geliştiren, yaptığı çalışmalarda ve bulunduğu ortamlarda etik değerleri özümseyerek hareket eden, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bilimsel araştırmalar yapan, üst düzey pozisyonlarda çalışan, disiplin içi ve disiplinlerarası çalışmalarda yer alan, takım çalışmasına yatkın, lider özelliği gösteren, Ar-Ge ve sosyal sorumluluk gibi projelerde değer üreten ve edindiği bilgiler ışığında kendini sürekli yenileyen, analitik ve eleştirel düşünce yapısına sahip, yeni fikirler üreten, girişimci ve endüstriyel gelişmeye katkı sağlayan endüstri mühendisleri yetiştirmektir.


Vizyonumuz:


Endüstri mühendisliği disiplininde güncel çalışma alanlarını ve teknolojileri takip eden, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel ve akademik çalışmalarda öncü olan, yaratıcılık ve yenilikçiliği destekleyen, eğitim ve öğretim kalitesini sürekli yükselten lider bir bölüm olmaktır.


Değerlerimiz:

  • Doğruluk ve etik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek,
  • Özgün fikir ve bilimsel değer üretmek,
  • Adil olmak,
  • Eleştirel düşünceyi desteklemek,
  • Takım çalışması ruhu ile hareket etmek,
  • Eğitimde kaliteden ödün vermemek,
  • Katılımcı yönetim yaklaşımını benimsemek,
  • Çevresel, kültürel ve insanlık problemlerine duyarlı olmak ve çözümler üretmek,
  • Kurum kültürünü benimsemek ve bu kültürün gelişmesini sağlamak,
  • Mezunları ile bağlarının sürekliliğini sağlamak