Doktora Yeterlik Hk

Doktora Yeterlik Sınavı 

 

1. 2020-2021 Bahar döneminden itibaren Doktora yeterlik 1. ve 2. asama yazılı sınavları 12.01.2021 tarihli Senato Esasları madde 30 hükmü gereğince tek aşama olarak yapılacaktır.

2. Doktora yeterlik başvuruları GSIS otomasyon sisteminden yapılacaktır.

3. Yeterlik sınav jürisi, doktora/sanatta yeterlik komitesi tarafından, yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarını yapmak ve değerlendirmek amacıyla kurulur. Yeterlik sınav jürisi en az ikisi diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik Sınav Jürisinde Üniversitenin diğer anabilim dallarından 1 (bir) öğretim üyesi yer alabilir.

4. YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları MADDE 30 (12.01.2021 tarihli Senato Esasları) gereğince doktora yeterlik süreçleri işletilecektir:

-   Yeterlik sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.

-  Yeterlik Yazılı Sınavı: Tek aşama yapılacak olup anabilim dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri kapsar

-  Yeterlik yazılı sınavından en az 70/100 puan alınmalıdır.

-  Yeterlik yazılı sınavdan başarılı olamayan öğrenci sözlü sınava giremez.

-  Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır.

-  Başarılı olunabilmesi için yeterlik yazılı ve sözlü sınav aritmetik ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır. 

5. Doktora yeterlik yazılı sınavında anabilimdalında açılan derslerden birer soru olmak üzere zorunlu/seçmeli sorular yer almaktadır.

 

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ  DOKTORA PROGRAMI

Endüstri Mühendisliği Doktora Yeterlik yazılı sınavı, anabilim dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri kapsamaktadır. Yazılı sınavda, aşağıda verilen zorunlu lisansüstü derslerinden en az 2 (iki) soru olmak üzere, toplam 5 (beş) soru cevaplanmalıdır.

         -  END6020         Matematiksel Optimizasyon

         -  END6040         Stokastik Modelleme ve Optimizasyon

         -  END6050         Sezgisel Yöntemler

         -  END6308         Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DOKTORA PROGRAMI

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Mühendisliği Doktora Yeterlik yazılı sınavı, anabilim dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri kapsamaktadır. Yazılı sınavda, aşağıda verilen zorunlu lisansüstü derslerinden en az 2 (iki) soru olmak üzere, toplam 5 (beş) soru cevaplanmalıdır.

-  END6020         Matematiksel Optimizasyon

-  END6040         Stokastik Modelleme ve Optimizasyon

-  END6050         Sezgisel Yöntemler

-  END6308         Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

-  END6325         İş Güvenliğinde Bütünsel Kalite Yönetimi