Mesleki Alan Stajı 2

Mesleki Alan 2 (Yönetim) Stajı hakkında genel bilgileri ve sıkça sorulan soruları içeren Staj Uygulama İlkeleri için aşağıdaki bağlantıları inceleyiniz. Staj yapılacak işletmenin “Mesleki Alan 2 Stajı için Tanımlı İşletme Listesi”nde bulunan işletmelerde yapılacak staj çalışması için Staj Yeri Tanıtım Formu doldurulmasına gerek yoktur. Listede yer almayan işletmelerde stajlarını yapacak öğrenciler, şirket tarafından doldurulan onaylanmış (imzalı+kaşeli) Staj Yeri Tanıtım Formu’nu Mesleki Alan 2 Stajı Değerlendirme Komisyonu’nun onayına sunmalıdır. Öğrenci onay aldıktan sonra, staj işlemlerine başlamalıdır.

Staj çalışması, YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Mesleki Alan 2 Stajı Uygulama İlkeleri’ne uygun olarak yapılmalı ve Staj Defteri bu ilkelere uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

 

Mesleki Alan 2 Stajı Değerlendirme Komisyonu:

Başkan: Doç. Dr. Şükran ŞEKER

Üye: Arş. Gör. Aslıhan YILDIZ

Üye: Arş. Gör. Ezgi Zehra ŞEKER 

Üye:Arş. Gör. Ali DEĞİRMENCİ

 

Önemli Bağlantılar: