Mesleki Alan Stajı 1

Mesleki Alan 1 (Bilgi Teknolojileri) Stajı hakkında genel bilgileri ve sıkça sorulan soruları içeren Staj Uygulama İlkeleri için aşağıdaki bağlantıları inceleyiniz. Mesleki Alan 1 Stajı için tanımlı işletme listesi bulunmamaktadır. İşletme tanıtımı için, Mesleki Alan 1 stajı için Tanıtım Formu doldurunuz. Formu gönderdikten sonra e-posta adresinize, adınıza düzenlenmiş Mesleki Alan 1 Staj Yeri Tanıtım Formu gönderilir. Bu formun çıktısı alınarak şirket tarafından onaylanması (imzalı+kaşeli) gerekmektedir. Onaylanan Staj Yeri Tanıtım Formu’nu Mesleki Alan 1 Stajı Değerlendirme Komisyonu’nun (endstajma1@gmail.com) onayına sunmalıdır. Öğrenci onay aldıktan sonra, staj işlemlerine başlamalıdır. Onaylanmış form, staj defterinin ön kapağının iç kısmına yapıştırılarak Staj Defteri içerisinde teslim edilir.

Staj çalışması, YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Mesleki Alan 1 Stajı Uygulama İlkeleri’ne uygun olarak yapılmalı ve Staj Defteri bu ilkelere uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Teslim edilen staj defterleri İntihal Tespit Programı ile kontrol edilecektir. İntihal Tespit Programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen benzerlik oranı %25’i geçtiği takdirde öğrenciye defterini yeniden düzenlemesi için maksimum 1 ay süre verilecektir. Yeniden yapılan düzenleme sonrasında hala benzerlik durumunu sağlayamayan staj defterlerinin kabul edilmeyecektir.

Mesleki Alan Stajı 1 için İntihal Tespit Programı olarak Turnitin kullanılacaktır. Öğrencilerin staj defterlerini Word belgesi olarak Turnitin'e de yüklemesi gerekmektedir. Turnitin hesabını nasıl oluşturabileceği ve staj defterlerinin nasıl yüklenebileceği ile ilgili bilgiler aşağıdaki linkte bulunmaktadır.

https://help.turnitin.com/tr/feedback-studio/ogrenciler/ogrenci-hizlibaslama-k%C4%B1lavuzu.htm#:~:text=Kay%C4%B1t%20olmak%20ve%20bir%20kullan%C4%B1c%C4%B1,kullan%C4%B1c%C4%B1%20formundaki%20gerekli%20alanlar%C4%B1%20doldurunuz.

Staj defterlerinin yüklerken gerekli olan sınıf ve şifre bilgisi ise aşağıdaki gibidir.

Sınıf Numarası: 35515075

Kayıt Anahtarı: 1911END4001

 

Mesleki Alan 1 Stajı Değerlendirme Komisyonu:

 

Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Ali KARAŞAN

 

Üye: Arş. Gör. Dr. Betül ÖZKAN

Üye: Arş. Gör. Eyüp Ensar IŞIK

Üye: Arş. Gör. Mehmet SOYDAN

Üye: Arş. Gör. Mısra ŞİMŞİR

Üye: Arş. Gör. Ali DEĞİRMENCİ 

 

 

 

Önemli Bağlantılar:

Not: Yönerge ve SSS' de bulunmayan bir durumunuz varsa endstajma1@gmail.com adresine e-posta gönderiniz.