Atölye Stajı

Atölye stajı hakkında bilgileri içeren Staj Uygulama İlkeleri aşağıdaki bağlantılarda verilmektedir.

 

Staj çalışması, YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Atölye Stajı Uygulama İlkeleri’ne uygun olarak yapılmalı ve Staj Defteri bu ilkelere uygun, sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır.

 

Fakülte yönetim kurulu tarafından alınan "Staj çalışması yapılacak olan işletmenin yapılacak olan stajın türüne göre ilgili staj komisyonuna, işyeri yetkilisi tarafından doldurulmuş ‘’Staj Yeri Tanıtımı Formu’’ teslim edilerek staj başlangıcından önce tanımlatılması gerekmekte olup tanımlatma işlemi öğrencilerin sorumluluğundadır" kararı gereği staj tanıtım formunun doldurulup ilgili yetkiliye imzalatılarak atölye stajı komisyonuna aşağıdaki link vasıtası ile iletilmesi gerekmektedir. İşletmenin aşağıdaki koşulları sağladığı ve gerekli belgelerin paylaşılacağı staj başlamadan önce öğrenci tarafından işletmeye teyit ettirilmelidir. Koşulları sağlamayan işletmelerde yapılan stajlar reddedilecektir.

Atölye stajı tanıtım formu yükleme linki

 

 • -Firmada endüstri, makine, malzeme ve metalurji veya gemi inşaa mühendislerinden ez az biri bulunması zorunludur.
 •  
 • -Staj Sicil Formu’ndaki ilgili yerlerin tümü, o işyerinde çalışan Makina, Endüstri, Metalurji veya Gemi İnşa Mühendisleri tarafından; mühendisin adı-soyadı, mesleki ünvanı, ilgili Meslek Odası’ndaki sicil numarası veya diploma numarası (mezun olduğu üniversite ile birlikte) belirtilip imzalanarak onaylanmalıdır.
 •  
 • -İşletmede en az bir tanesi aşağıdaki yönergede belirtilen talaşlı üretim yöntemlerinden olmak üzere minimum üç farklı üretim yöntemi uygulanmalıdır.
 •  
 • -Endüstri mühendisliği mesleği ile ilgisi bulunmayan, fiili çalışma içermeyen (kurs, seminer vb.) çalışmalar kabul edilemez.
 •  
 • -Staj, üretim(imalat sektörü) gerçekleşen bir işletmede yapılmalıdır. Yalnızca tamir, bakım ve montaj faaliyetlerinin gerçekleştirildiği işletmeler kabul edilmez.
 •  
 • -Defterin yazımında gerekli olan teknik resim, kroki vb belgelerin temin edilip edilemeyeceği staj başlamadan önce öğrenci tarafından firmaya teyit ettirilmelidir. Firmanın gerekli belgeleri paylaşmamasından kaynaklanabilecek sorunlardan öğrenci sorumludur. Teknik resim uygulaması yapılmadan stajın kabulü mümkün değildir.

 

Atölye Stajı Değerlendirme Komisyonu:

Başkan: Doç. Dr. Bahadır GÜLSÜN  (bahadir@yildiz.edu.tr)

Üye: Arş. Gör. Meryem Ezgi ASLAN  (muluhan@yildiz.edu.tr)

Üye: Arş. Gör. Zeynep AYDINALP  (aydinalp@yildiz.edu.tr)

Üye: Arş. Gör. Ebru GEÇİCİ  (egecici@yildiz.edu.tr)

Üye: Arş. Gör. Büşra TÜMAY

 

Önemli Bağlantılar:

YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Atölye Staj Uygulama İlkeleri (Türkçe)

YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Atölye Staj Uygulama İlkeleri (İngilizce)

 

Atölye staj yeri tanıtım formu.

Atölye stajı yapılamayacak işletmeler:

- Yıldız Dövme Cıvata  -12.10.2020 tarihi itibari ile bu işletmede yapılan stajlar kabul edilmeyecektir.